Плакати и Цени на плакати

За да привлича внимание, проекта на плаката трабва да бъде със специфични шрифтове, ярки цветове и идея за визуална комуникация. Плакати се отпечатват чрез широкоформатен, дигитален и офсетов печат. 

За да бъде отпечатан плакат в Интро прес, Вие трябва да ни изпратите оптимизиран за печат .PDF формат със зона за рязане 2 мм.

 

 

Производствена база:

гр. Ихтиман
ул. "Братя Миладинови" 16

cms